Viktig informasjon til våre medlemmer
Vi digitaliserer vårt medlemsarkiv og trenger derfor litt informasjon om våre medlemmer. Det vil lette vårt arbeid veldig, hvis du registrer din e-post og mobilnummer. Registrer deg HER.
 
 
 

Medlemskapet i Spikkestad Vel koster kr 150,-  og gjelder for hele husstanden.

Velkommen som medlem!