Medlemsskapet i Spikkestad Vel koster kr 100,- per år  og gjelder for hele husstanden.
Kontonummeret er: 5082 05 84616

Velkommen som medlem!