Spikkestad dagen

Spikkestad dagen 2020 blir avlyst pga koronapandemien. Vi kommer sterkere tilbake neste år