Spikkestad Vel’s årsmøte 2019

7.mars ble det avholdt årsmøte i Aktivitetshuset Gamleskolen. Valget ga følgende resultat:

Styret:
Leder: Svein Ivar Hansen
Nestleder: Nina Marheim Sørsdal
Sekretær: Kjell Jørgensen
Kasserer: Kari Bjerkmann
Styremedlem: Elin Erlandsen
Styremedlem: Bjørn Thomsgård
Styremedlem: Thomas Rustad
1. varamedlem: Trond Ølstad

Valgkomite for 2020:
Eva Stenseth og Randi Steiro

Revisorer:
Knut Blikra, Bjarne Kjos