Spikkestad Vel’s årsmøte 2022

22.mars ble det avholdt årsmøte i Teglen. Valget ga følgende resultat:

Styret:
Leder: Svein Ivar Hansen
Nestleder: Thomas Rustad
Sekretær: Kjell Jørgensen
Styremedlem: Guus Hermelink
Styremedlem: Elin Erlandsen
Styremedlem: Bjørn Thomsgård
Styremedlem: Siw Anett Enerud
1. varamedlem: Trond Ølstad

2. varamedlem: Nina Marheim Sørsdal

Valgkomite for 2022:
Ingen kandiater, styret  gitt fullmakt

Revisorer:
Knut Blikra,